Prawo egzekucyjne

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji Klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:
- udzielanie porad prawnych w zakresie prawa egzekucyjnego;
- reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;
- sporządzanie skarg na czynności komornika;
- sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne);


- sporządzanie pozwów o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne);
- sporządzanie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska);
- uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
- sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;
- reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących umorzenia należności, rozłożenia należności na raty.