Prawo administracyjne

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W ramach specjalizacji zajmujemy się m. in. sprawami z zakresu:
- prawa budowlanego (w tym: sprawy o nakazanie rozbiórki obiektów budowlanych, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),


- prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego (w tym: w postępowaniu w przedmiocie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, odszkodowań w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
- prawa o gospodarce nieruchomościami (w tym: w sprawach dotyczących podziału, scalania nieruchomości, wywłaszczania i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości),
- prawa geodezyjnego i kartograficznego (w tym: w postępowaniach w przedmiocie wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości zarówno na etapie administracyjnym, jak i na etapie sądowym).