Prawo pracy

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz reprezentujemy Klientów, zarówno pracodawców jak i pracowników, w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy w sądach wszystkich instancji.
Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty z zakresu prawa pracy w tym m. in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji.