Prawo ubezpieczeń społecznych

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji m. in. w postępowaniach z odwołań od decyzji ZUS w sprawach:
- o przyznanie prawa do emerytury,
- o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury;
- o przyznanie zasiłków i ich zwrot.