Prawo nieruchomości

Udzielamy porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości oraz reprezentujemy
Klientów m. in. w postępowaniach:
- o zasiedzenie,
- o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
 - o uregulowanie własności gospodarstwa rolnego,
- o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, służebności posadowienia sieci medialnych,


- o ochronę posiadania,
- o wydanie nieruchomości (w tym o eksmisję),
- o zaniechanie naruszeń prawa własności i przywrócenie stanu poprzedniego,
- o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli mającego skutkować przeniesieniem własności nieruchomości,
- wpis do księgi wieczystej prawa własności, praw rzeczowych ograniczonych, hipoteki zwykłej, hipoteki przymusowej,
Sporządzamy dokumenty z zakresu prawa nieruchomości, w tym umowy najmu lokalu mieszkalnego, użytkowego, umowy dzierżawy, wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umów, umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości.