Prawo rodzinne

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz reprezentujemy Klientów m. in. w postępowaniach:
-  o rozwód,
- o separację,
- o alimenty,
- o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
- o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
- o przysposobienie,
- o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,
- o podział majątku wspólnego.