Prawo spadkowe

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz reprezentujemy Klientów m.in. w postępowaniach:
- o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
- o dział spadku,
- o dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego,
- o zachowek,
- o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku,
- uznanie spadkobiercy za niegodnego,
- zobowiązanie do wykonania zapisu,
- zobowiązanie do wykonania polecenia.