Prawo karne

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Zajmujemy się obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę, jak również obroną oskarżonego przed sądem.
Reprezentujemy również pokrzywdzonych w procesie karnym.