Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz reprezentujemy Klientów, zarówno pracodawców jak i pracowników, w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy w sądach wszystkich instancji.
Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty z zakresu prawa pracy w tym m. in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji m. in. w postępowaniach z odwołań od decyzji ZUS w sprawach:
- o przyznanie prawa do emerytury,
- o przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury;
- o przyznanie zasiłków i ich zwrot.

Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego. Zajmujemy się obroną podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę, jak również obroną oskarżonego przed sądem.
Reprezentujemy również pokrzywdzonych w procesie karnym.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego oraz reprezentujemy Klientów m. in. w postępowaniach:
-  o rozwód,
- o separację,
- o alimenty,
- o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
- o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa,
- o przysposobienie,
- o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,
- o podział majątku wspólnego.

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
W ramach specjalizacji zajmujemy się m. in. sprawami z zakresu:
- prawa budowlanego (w tym: sprawy o nakazanie rozbiórki obiektów budowlanych, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót budowlanych),

Więcej

Udzielamy porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości oraz reprezentujemy
Klientów m. in. w postępowaniach:
- o zasiedzenie,
- o uzgodnienie treści księgi wieczystej,
 - o uregulowanie własności gospodarstwa rolnego,
- o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu, służebności posadowienia sieci medialnych,

Więcej

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz reprezentujemy Klientów m.in. w postępowaniach:
- o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
- o dział spadku,
- o dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego,
- o zachowek,
- o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku,
- uznanie spadkobiercy za niegodnego,
- zobowiązanie do wykonania zapisu,
- zobowiązanie do wykonania polecenia.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji Klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym. W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:
- udzielanie porad prawnych w zakresie prawa egzekucyjnego;
- reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;
- sporządzanie skarg na czynności komornika;
- sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne);

Więcej

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego.
Zajmujemy się m. in.:
- sporządzaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych (w tym umów zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, leasingu, pożyczki),
- sporządzaniem opinii i ekspertyz prawnych,
- reprezentowaniem klientów w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji,
- windykacją należności
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami specjalizacji Kancelarii w zakresie poszczególnych dziedzin prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spadkowego, nieruchomości.