Prawo handlowe - obsługa korporacyjna

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla działalności Klienta;
  • usługi w zakresie zakładania spółek, w tym przygotowywanie projektów umów spółek, statutów spółek i pozostałej dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, reprezentowanie Klientów w postępowaniu w przedmiocie wpisania spółki do KRS;
  • obsługa prawna organów spółki, sporządzanie projektów uchwał, regulaminów oraz dokumentacji niezbędnej do zgłaszania i aktualizacji danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • wykonywanie audytów prawnych spółek;
  • bieżąca obsługa prawna spółek;
  • rozwiązywanie sporów ze wspólnikami;
  • obsługa prawna procesów fuzji, przejęć, podziałów i przekształcania spółek;
  • doradztwo w procesie upadłości i likwidacji przedsiębiorstw.