Prawo egzekucyjne - obsługa wierzytelności

Świadczymy usługi zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników w zakresie reprezentacji Klientów w procesie windykacji należności i w postępowaniu egzekucyjnym.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

  • udzielanie porad prawnych w zakresie prawa egzekucyjnego;
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników przed komornikami i sądami;
  • sporządzanie skarg na czynności komornika;
  • sporządzanie pozwów o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne);
  • sporządzanie pozwów o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (powództwo ekscydencyjne);
  • sporządzanie pozwu o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga pauliańska);
  • uzyskiwanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;
  • sporządzanie wniosków o wpis hipoteki przymusowej;
  • reprezentowanie klientów w negocjacjach dotyczących umorzenia należności, rozłożenia należności na raty.