Prawo działalności leczniczej

Świadczymy usługi zarówno w zakresie tworzenia podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jak również w zakresie bieżącej obsługi prawnej.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

  • przygotowanie i składanie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • przygotowanie i składanie wniosków niezbędnych do rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców;
  • tworzenie dokumentacji związanej z działalnością podmiotu, w tym regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • obsługa podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych, w tym sporządzenie uchwał i protokołów z posiedzeń organów spółki, sporządzanie umów i statutów, sporządzanie wniosków do KRS.