Obsługa stowarzyszeń i fundacji

Świadczymy usługi zarówno w zakresie zakładania stowarzyszeń i fundacji, jak również w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej tych podmiotów.
Udzielamy prawnego wsparcia organizacji w przypadku realizacji projektów z udziałem środków publicznych, jak również świadczymy doradztwo w kwestiach związanych z bieżącą działalnością organizacji.

W ramach świadczonych usług oferujemy m. in.:

  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia i rejestracji fundacji lub stowarzyszenia,
  • przygotowanie statutu bądź projektów zmian statutu,
  • obsługę prawną organów fundacji lub stowarzyszenia, w tym sporządzanie uchwał;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych przez fundację lub stowarzyszenie;
  • doradztwo w zakresie finansowania działalności organizacji;
  • pomoc prawną przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych.