Michał Styś

MICHAŁ STYŚ

aplikant adwokacki

W 2013 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obronił pracę magisterską, której tematem była teoria państwa i prawa w doktrynie neoliberalnej Friedricha Augusta von Hayeka.

W trakcie studiów odbywał praktyki w sądzie, a także w kancelarii komorniczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach adwokackich w Trójmieście, jak i w Kartuzach, w których zajmował się między innymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego.

Obecnie jest aplikantem adwokackim w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Jego zainteresowania dotyczą w szczególności prawa karnego.

Włada językiem angielskim.

W zespole Kancelarii od stycznia 2015 r.