Nasz zespół

Rafał Benkowski

aplikant adwokacki

W 2013 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obronił pracę magisterską, której tematem było ustanowienie zastawu na prawie udziałowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.


W trakcie studiów był czynnym członkiem Studencko-Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, jak również zdobywał doświadczenie podczas praktyk w prokuraturze, a także w kancelarii prawnej.
Obecnie jest aplikantem adwokackim w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.
Jego zainteresowania dotyczą w szczególności prawa handlowego oraz prawa karnego.
Włada językiem angielskim.